Ostalo  

Sadržaj

Važnije ustanove

Škole

Ostalo

 

L I N K O V I

Portali

Yahoo

Net Center

Excite


LycosOSOBNE WEB
STRANICE

Bachya-Web
Grafiti Web by Kruno
Fista home page

 

Kako postici da i Vaš
link bude na ovom site-u

Kino Pešćenica
Pri samom ulazu u kino nalazi se mala trgovina s lijeve strane a sa desne nalazi se kulturni i informatički centar Pešćenica. Iza kina nalazi se dječiji park i šetalište. Ispred kina nalazi se osnovna škola Fran Krste Frankopana koja je nedavno preuređena o njoj više na možete pogledati na linku Škole.
Gradilište Crkve Augustina Kažutića
Planirano je da će crkva biti dovršena krajem 1999 godine. Crkva se nalazi na križanju Avenije Vukovar i Ivanićgradske ulice ova crkva se gradi uz pomoć ljudi koji šalju novac na žiro račun za pomoć pri gradnji crkve.
Super Konzum
Za ulazak u Super Konzum potrebna su kolica koja se nalaze ispred dućana za uporabu kolica potrebno je imati dvije kune ukrupno koje se trebaju u baciti u kolica pa se po povratku kolica izvade. U konzumu pri ulazu sa lijeve strane nalaze se mngobrojni dućani, kada u njih ulazite kolica vam nisu potrebna.
Nama
Nama ima dva kata nadonjem katu nalaze se tućan sa prehrambenim proizvodima i kučnim potrepštinama. Na gornjem katu nalaze se dućani sa odjećom i elektro opremom. Ispred name nalazi se telefonska govornica, kioski hrvatske lutrije i "Duhanov" kiosk. Iza name se krije Hrvatska pošta.

L I N K O V I

Pretraživači

Altavista

Ask Jeeves
Hot Bot
Info Seek
Look Smart
Magellan
Meta Crawler
Northern Light
Open Text
Planet Search
Search
Snap
Web Crawler
Who, Where ?
Big Foot
Four 11
Dejanews

Grafičke Tehnike


Zanimljive stranice

Internet monitor
Bug
Omoti CD-a
CARNet
Shareware
Download

Gamesdomain
Brojač impulsa
Vlada RH
Predsjednički ured
Hrvatske Željeznice
CD Shop
Telefonski imenik
Morgots Wu-Tang Page
Časopis Discover
Rubber Chicken fun
Coincidence Net
Za Autostopere


Autori: Željko Džale, Marinko Džale , e-mail: mdzshit@yahoo.com